Souhlas se zpracováním osobních údajů - newsletter

Newsletter

Zaškrtnutím políčka níže dáváte svůj výslovný souhlas správci osobních údajů: Runcat Sportswear, Tomáš Tylingr sídlo: Branná 45, 788 25, Branná, IČO: 87437350, společnosti zapsané v živnostenským úřadě v Benešově u Prahy, aby zpracovával v souladu s platnou a účinnou legislativou v oblasti ochrany osobních údajů Vaše následující osobní údaje:

Jméno a příjmení

Email

Telefon

Fakturační adresa

 Doručovací adresa

Číslo bankovního účtu pro vrácení peněz v případě odstoupení od smlouvy dle ustanovení § 1829 zákona č. 89/2012 Sb. občanského zákoníku

které jsme získali přímo od Vás k následujícím účelům Správce uskutečňovaným samotným Správcem nebo osobami jím pověřenými:

-zasílání [e-mailem] newsletterů

-zasílání [e-mailem] informací o událostech organizovaných Správcem;

-zasílání [e-mailem] obchodních sdělení;

-zasílání [e-mailem] nabídek výrobků a služeb poskytovaných Správcem nebo jakoukoliv spolupracující třetí stranou;

Zpracování osobních údajů je uskutečňováno Správcem a Vaše osobní údaje mohou být zpracovávány také následujícími příjemci

: Zpracovatelé:

-Heureka Shopping s.r.o., IČO: 023 87 727, Karolinská 650/1, Karlín, 186 00 Praha – internetový nákupní portál a srovnávač cen Dále mohou být Vaše osobní údaje zpracovávány dalšími příjemci, za účelem služeb souvisejících s nákupem zboží, ale vždy v rozsahu daným účelem. Těmito příjemci mohou být:

-Externí přepravci, zajišťující dopravu objednaného zboží

Tento souhlas je udělen na dobu určitou, a to na dobu trvání 36 měsíců od udělení souhlasu. Tento souhlas je dobrovolný a může být kdykoliv odvolán, a to následujícím způsobem:

-Písemným odvoláním osobně předaným kontaktní osobě na adresu: Frágnerova 104,257 22 Nespeky

-Zasláním odvolání na adresu sídla společnosti

- Zasláním odvolání v e-mailové komunikaci na adresu info@runcat.cz

Tímto potvrzuji, že jsem se seznámil/a s Informačním memorandem o zpracování osobních údajů, že jsem mu zcela porozuměl/a, a že osobní údaje, které jsem poskytl/a jsou přesné, pravdivé a úplné. Jsem si vědom/a, že mám právo:

1. vzít svůj souhlas kdykoli zpět;

2. požadovat po Správci informaci, jaké osobní údaje o mě Správce zpracovává;

3. požadovat po Správci vysvětlení ohledně zpracování osobních údajů;

4. vyžádat si u Správce přístup k mým osobním údajům a tyto aktualizovat nebo opravit;

5. požadovat po Správci výmaz mých osobních údajů; a

6. v případě pochybností o dodržování povinností souvisejících se zpracováním osobních údajů obrátit se na Správce nebo na Úřad pro ochranu osobních údajů.

Podrobnější informace ohledně naší politiky zpracovávání a ochrany osobních údajů najdete na následujícím odkazu: odkaz na zásady ochrany osobních údajů Děkujeme.